Ben ik welkom als…

…ik nog niemand van jullie ken?

Ja: Iedereen is altijd welkom!

…ik niet/wel/anders geloof?

Ja: Iedereen is altijd welkom! Hoe gevarieerder de individuen; hoe kleurrijker het geheel.

To church or not to church

Zijn jullie nou een kerk of wat?

De initiatiefnemers gaan allemaal wel naar een kerk, dus die achtergrond hebben we en daar zul je wellicht (hopelijk) iets van merken. Maar de bijeenkomsten zijn geen kerkdiensten. Een belangrijk verschil is dat de bijeenkomsten interactief zijn: iedere bezoeker is participant. Bovendien proberen we het programma aan te laten sluiten op de beleefwereld van de mensen die langskomen. De ene keer zal het over geloof of God gaan, een andere keer over milieu, iets psychologisch of cultureels.

Is dit een uitnodiging tot het christendom? Is het in de lijn der jullie verwachting dat ik richting Jezus moet gaan?

Het doel van dit initiatief is gelegenheid bieden tot het aangaan van nieuwe vriendschappen en het verdiepen van bestaande vriendschappen. Dus zeker niet om zieltjes voor een geloof te winnen. En juist omdat de mensen met wie we normaal afspreken, op de verjaardag komen en een kerstkaart sturen vaak ongeveer hetzelfde in het leven staan als wijzelf, lijkt het ons ook heel leuk (en doodeng) om mensen te leren kennen die echt anders in het leven staan.
Tegelijkertijd nemen we onszelf mee, en daarmee ook ons wereldbeeld. En daarbij hoort een geloof dat zo nu en dan aandringt om daarvan met anderen te delen. Alleen ontmoet je mensen pas echt en kun je pas vriend worden als je op een gelijkwaardig niveau met een ander omgaat. Wie weet kunnen we zo elkaars leven verrijken.

Inhoud

Wat gaan jullie nu precies doen?

Eten – neem zelf wat mee. Dat deel is duidelijk, maar niet minder belangrijk. Als je samen eet geniet je samen en je hebt de tijd een ander (beter) te leren kennen.
Wat we daarna gaan doen hangt af van het thema. Je kunt altijd per keer van te voren kijken wat we die keer gaan doen. Heb je zelf een leuk idee; laat het ons weten. Het zou mooi zijn als de activiteit voldoet aan de volgende uitgangspunten:
– Het past bij wie we zijn (dus geen hoogdravende of overdreven acties)
– Het draagt iets bij aan een mooiere of betere wereld
– Het verbindt mensen (meer) met elkaar, zichzelf, de wereld, God